மார்புவலி குறைய

14

பேரீச்சம் பழம் நான்கை முதல்நாள் மதியம் ஊறவைத்து மறுநாள் காலையில் உணவுக்கு முன்பு சாப்பிட்டு வந்தால் மார்புவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:

  • படபடப்பு.
  • மார்புவலி.
  • மூச்சுத் திணறல்.
  • அதிகமான வியர்வை.

தேவையான பொருட்கள்:

  1. பேரீச்சம் பழம்

செய்முறை:
பேரீச்சம் பழம் நான்கை முதல்நாள் மதியம் ஊறவைத்து மறுநாள் காலையில் உணவுக்கு முன்பு சாப்பிட்டு வந்தால் மார்புவலி