மாதவிடாய் கோளாறுகள் குறைய -I

83

தும்பை இலை, கீழா நெல்லி இலை ஆகியவற்றை சம அளவாக எடுத்து அரைத்து ஒரு டம்ளர் பாலில் சுண்டைக்காய் அளவு கலந்து இரண்டு வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் மாதவிடாய் கோளாறுகள் குறையும்.

 

அறிகுறிகள்:

  • மாதவிடாய் கோளாறுகள்.

தேவையான பொருட்கள்:

  1. தும்பை இலை.
  2. கீழாநெல்லி இலை.
  3. பசும்பால்.

செய்முறை:
தும்பை இலை, கீழாநெல்லி இலை ஆகியவற்றை சம அளவு எடுத்து அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதில் சுண்டைக்காய் அளவு எடுத்து ஒரு டம்ளர் பாலில் கலந்து இரண்டு வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் மாதவிடாய் கோளாறுகள் குறையும்.