மச்சம்

10

உடல் உறுப்புக்களில்
ஆங்காங்கே பரவிக்கிடக்கும்
மச்சங்களின் பலன்
தெரியுமா உங்களுக்கு….?
நெற்றி நடுவே – புகழ், பதவி, அந்தஸ்து
நெற்றி வலதுபுறம் – தைரியம்,
பணிவு இல்லாத போக்கு
நெற்றி இடதுபுறம் – அற்ப குணம்,
டென்ஷன், முன்கோபி
மூக்கின் மேல் – செயல்திறன்,
பொறுமைசாலி
மூக்கின் இடதுபுறம் – கூடா நட்பு,
பெண்களால் அவமானம்
மூக்கின் நுனி – வசதியான
வாழக்கை, திடீர் ஏற்றங்கள் மேல்,
கீழ் உதடுகள் – ஒழுக்கம், உயர்ந்த
குணம்
மேல் வாய் பகுதி – அமைதி,
அன்பான கணவர்
இடது கன்னம் – வசீகரம்,
விரும்பியதை அடையும் போக்கு
வலது கன்னம் – படபடப்பு, ஏற்ற,
இறக்கமான நிலை
வலது கழுத்து – பிள்ளைகளால்
யோகம்
நாக்கு – வாக்கு பலிதம்,
கலைஞானம்
கண்கள் – கஷ்ட நஷ்டம், ஏற்றம்,
இறக்கம்
இடது தோள் – சொத்து சேர்க்கை,
தயாள குணம்
தலை – பேராசை, பொறாமை குணம்
தொப்புளுக்கு மேல் – யோகமான
வாழ்க்கை
தொப்புளுக்கு கீழ் – மன
அமைதியின்மை, பொருள் நஷ்டம்
தொப்புள் – ஆடம்பரம், படாடோபம்
வயிறு – நல்ல குணம், நிறைவான
வாழ்க்கை
அடிவயிறு – ராஜயோக அம்சம்,
உயர்பதவிகள்
இடது தொடை – தடுமாற்றம், ஏற்ற
இறக்கங்கள்
வலது தொடை – ஆணவம்,
எடுத்தெறிந்து பேசுதல்,
தற்பெருமை
இவையனைத்தும்
ஒரு புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டவையே…!