பல்வகைப் பாடல்கள்

1. நீதி

1. புதிய ஆத்திசூடி 2. பாப்பாப் பாட்டு
3. முரசு

2.சமூகம்

4. புதுமைப் பெண் 5. பெண்கள் வாழ்க!
6. பெண்கள் விடுதலைக்கும்மி 7. பெண் விடுதலை
8. தொழில் 9. மறவன் பாட்டு
10. நாட்டுக் கல்வி 11. புதிய கோணங்கி

3.தனிப் பாடல்கள்

12. காலைப் பொழுது 13. அந்திப் பொழுது
14. நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும் 15. மழை
16. புயற் காற்று 17. பிழைத்த தென்னந்தோப்பு
18. அக்கினிக் குஞ்சு 19. சாதாரண வருஷத்துத் தூமகேது
20. அழகுத் தெய்வம் 21. ஒளியும் இருளும்
22. சொல் 23. கவிதைத் தலைவி
24. கவிதைத் காதலி 25. மது
26. சந்திரமதி

4. சான்றோர்

27. தாயுமானவர் வாழ்த்து 28. நிவேதிதா
29. அபேதாநந்தா 30. ஓவியர்மணி இரவிவர்மா
31. சுப்பராம தீட்சிதர் 32. மகாமகோபாத்தியாயர்
33. வெங்கடேசு ரெட்டப்ப பூபதி 34. ஹிந்து மதாபிமான சங்கத்தார்
35. வேல்ஸ் இளவரசருக்கு நல்வரவு

5. சுய சரிதை

36. கனவு 37. பாரதி அறுபத்தாறு

6. வசன கவிதை

38. காட்சி 39. சக்தி
40. காற்று 41. கடல்
42. ஜகத் சித்திரம் 43. விடுதலை