தேசிய கீதங்கள்


1. பாரத நாடு

1. வந்தே மாதரம் 2. வந்தே மாதரம்
3. வந்தே மாதரம் 4. பாரத நாடு
5. பாரத தேசம் 6. எங்கள் நாடு
7. ஜயபாரதம்! 8. பாரத மாதா
9. எங்கள் தாய் 10. வெறி கொண்ட தாய்
11. பாரத மாதா திருப்பள்ளியெழுச்சி 12. பாரத மாதா நவரத்தின மாலை
13. பாரத தேவியின் திருத்தசாங்கம் 14. தாயின் மணிக்கொடி
15. பாரத ஜனங்களின் தற்கால நிலைமை 16. போகின்ற பாரதமும் வருகின்ற பாரதமும்
17. பாரத சமுதாயம் 18. ஜாதீய கீதம்-1(மொழிபெயர்ப்பு)
19. ஜாதீய கீதம்-2(புதிய மொழி பெயர்ப்பு)

2. தமிழ் நாடு

20. செந்தமிழ் நாடு 21. தமிழ்த் தாய்
22. தமிழ் 23. தமிழ்மொழி வாழ்த்து
24. தமிழ்ச் சாதி 25. வாழிய செந்தமிழ்

3. சுதந்திரம்

26. சுதந்திரப் பெருமை 27. சுதந்திரப் பயிர்
28. சுதந்திர தாகம் 29. சுதந்திர தேவியின் துதி
30. விடுதலை 31. சுதந்திரப் பள்ளு

4. தேசிய இயக்கப் பாடல்கள்

32. சத்ரபதி சிவாஜி 33. கோக்கலே சாமியார் பாடல்
34. தொண்டு செய்யும் அடிமை 35. நம்ம ஜாதிக்கு அடுக்குமோ?
36. நாம் என்ன செய்வோம்! 37. பாரத தேவியின் அடிமை
38. வெள்ளைக்கார விஞ்ச்துரை கூற்று 39. தேச பக்தர் சிதம்பரம்பிள்ளை மறுமொழி
40. நடிப்புச் சுதேசிகள்

5. தேசியத் தலைவர்கள்

41. மகாத்மா காந்தி பஞ்சகம் 42. குரு கோவிந்தர்
43. தாதாபாய் நவுரோஜி 44. பூபேந்திரர் விஜயம்
45. வாழ்க திலகன் நாமம் 46. திலகர் முனிவன் கோன்
47. லாஜபதி 48. லாஜபதியின் பிரலாபம்
49. வ.உ.சி.-க்கு வாழ்த்து

6. பிற நாடுகள்

50. மாஜினியின் சபதம் 51. பெல்ஜியத்திற்கு வாழ்த்து
52. புதிய ருஷியா 53. கரும்புத் தோட்டத்திலே