தெய்வப் பாடல்கள்

1. தோத்திப் பாடல்கள்

1. விநாயகர் நான்மணி மாலை 2. முருகா! முருகா!
3. வேலன் பாட்டு 4. கிளிவிடு தூது
5. முருகன் பாட்டு 6. வள்ளிப் பாட்டு-1
7. வள்ளிப் பாட்டு-2 8. இறைவா! இறைவா!
9. போற்றி அகவல் 10. சிவ சக்தி
11. காணி நிலம் வேண்டும் 12. நல்லதோர் வீணை
13. மஹாசக்திக்கு விண்ணப்பம் 14. அன்னையை வேண்டுதல்
15. பூலோக குமாரி 16. மஹாசக்தி வெண்பா
17. ஓம் சக்தி 18. பராசக்தி
19. சக்திக் கூத்து 20. சக்தி
21. வையம் முழுதும் 22. சக்தி விளக்கம்
23. சக்திக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் 24. சக்தி திருப்புகழ்
25. சிவசக்தி புகழ் 26. பேதை நெஞ்சே
27. மஹாசக்தி 28. நவராத்திரிப் பாட்டு(உஜ்ஜயினீ)
29. காளிப்பாட்டு 30. காளி ஸ்த்தோத்திரம்
31. யோக சித்தி 32. மகா சக்தி பஞ்சகம்
33. மஹாசக்தி வாழ்த்து 34. ஊழிக்கூத்து
35. காளிக்குச் சமர்ப்பணம் 36. காளி தருவாள்
37. மஹா காளியின் புகழ் 38. வெற்றி
39. முத்துமாரி 40. தேச முத்துமாரி
41. கோமதி மஹிமை 42. சாகா வரம்
43. கோவிந்தன் பாட்டு 44. கண்ணனை வேண்டுதல்
45. வருவாய் கண்ணா! 46. கண்ண பெருமானே!
47. நந்த லாலா 48. கண்ணன் பிறப்பு
49. கண்ணன் திருவடி 50. வேய்ங்குழல்
51. கண்ணம்மாவின் காதல் 52. கண்ணம்மாவின் நினைப்பு
53. மனப் பீடம் 54. கண்ணம்மாவின் எழில்
55. திருக்காதல் 56. திருவேட்கை
57. திருமகள் துதி 58. திருமகளைச் சரண்புகுதல்
59. ராதைப் பாட்டு 60. கலைமகளை வேண்டுதல்
61. வெள்ளைத் தாமரை 62. நவராத்திரிப் பாட்டு(மாதா பராசக்தி)
63. மூன்று காதல் 64. ஆறு துணை
65. விடுதலை வெண்பா 66. ஜெயம் உண்டு
67. ஆரிய தரிசனம் 68. சூரிய தரிசனம்
69. ஞாயிறு வணக்கம் 70. ஞானபாநு
71. சோமதேவன் புகழ் 72. வெண்ணிலாவே!
73. தீ வளர்த்திடுவோம்! 74. வேள்வித் தீ
75. கிளிப் பாட்டு 76. யேசு கிறிஸ்து
77. அல்லா

2. ஞானப் பாடல்கள்

78. அச்சமில்லை 79. ஜெய பேரிகை
80. சிட்டுக் குருவியைக் போலே 81. விடுதலை வேண்டும்
82. வேண்டும் 83. ஆத்ம ஜெயம்
84. காலனுக்கு உரைத்தல் 85. மாயையைப் பழித்தல்
86. சங்கு 87. அறிவே தெய்வம்
88. பரசிவ வெள்ளம் 89. பொய்யோ?மெய்யோ
90. நான் 91. சித்தாந்தச் சாமி கோயில்
92. பக்தி 93. அம்மாக்கண்ணு பாட்டு
94. வண்டிக்காரன் பாட்டு 95. கடமை அறிவோம்
96. அன்பு செய்தல் 97. சென்றது மீளாது
98. மனத்திற்குக் கட்டளை 99. மணப் பெண்
100. பகைவனுக்குகருள்வாய் 101. தெளிவு
102. கற்பனையூர்