பறவைகள் பெயர்கள்

English Name Hindi Name Tamil Name Malay Name
C
Cock मुर्गा Murga சேவல்
Crane सारास Saras கொக்கு, நாரை
Crow कौवा காகம், காக்கா, காக்கை Gagak, dendang
Cuckoo कोयल Koel குயில் Bubut, but-but
D
Dove फाख्ता Phakta புறா Merbok
Duck बत्ख Batak வாத்து Itik
E
Eagle चील Garud கழுகு, கருடன் Lang
H
Hen मुर्गी Murgi கோழி Ayam
K
Kingfisher राम चिरैया Ram Chirya மீன்கொத்தி Burong raja hudang
Kite चील Garud பருந்து Lang Merah, Lang tembikar
M
Mynah मैना Maina மைனா
O
Ostrich शुतरमुर्ग Shutar Murg தீக்கோழி Burung Unta
Owl उल्लु Ullu ஆந்தை Burong hantu
R
Parrot तोता Tota கிளி Serindit
Peacock मोर Mor மயில்
Pigeon कबूतर Kabootar புறா Punai
S
Skylark चकता Chakta வானம்பாடி
Sparrow गौरेय Goreya சிட்டுக்குருவி
Swan हंस Haans அன்னம்
T
Turkey வான்கோழி Ayam Belanda
W
Woodpecker कठफोडवा Katpohdwa மரங்கொத்தி Pelatok