சுளுக்கு வலி குறைய

19

உடலில் எந்த ஒரு பாகத்திலாவது சுளுக்கு, வலி, வீக்கம் ஆகியன ஏற்பட்டால், பூண்டை உரித்து, அதன் சாற்றைத் தேங்காய் எண்ணெயுடன் கலந்து நன்கு தேய்த்தால் மேற்குறித்தவை நீங்கும்.

  1. சுளுக்கு வலி.

தேவையானப் பொருட்கள்:

  1. பூண்டு.
  2. தேங்காய்.

செய்முறை:

உடலில் எந்த ஒரு பாகத்திலாவது சுளுக்கு, வலி, வீக்கம் ஆகியன ஏற்பட்டால், பூண்டை உரித்து, அதன் சாற்றைத் தேங்காய் எண்ணெயுடன்

கலந்து நன்கு தேய்த்தால் மேற்குறித்தவை நீங்கும்.