கருப்பைக் கோளாறுகள் குறைய

22
வில்வ இலை
வில்வ இலை

அரச மரத்தின் இலை, பட்டை, வேர், விதை இவற்றை பொடியாக்கி கஷாயம் செய்து அருந்த கருப்பைக் கோளாறுகள் குறையும்.

அறிக்குறிகள் :

  1. கருப்பை நோய்கள் ஏற்படுதல்.

தேவையானப் பொருட்கள்:

  1. அரச மர இலை,  பட்டை, வேர்,  விதை.

செய்முறை:

அரச மரத்தின் இலை, பட்டை, வேர், விதை இவற்றை இடித்துபொடியாக்கி வைத்துக்கொண்டு கஷாயம் செய்து அருந்தி வந்தால்  கருப்பைக் கோளாறுகள் குறையும்.